რეგისტრაცია

რეგისტრაცია
registrering, indmeldelse, indmelding

Georgisk-dansk ordbog. 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • რეგისტრაცია — (ლათ. registrum სია) რაიმე არსების, ფაქტისა თუ მოვლენის, აგრეთვე მათ შესახებ არსებული ინფორმაციის აღრიცხვა, დოკუმენტური ჩაწერა. Source: ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. ენ / სარედ. ჯგუფი: ლალი… …   Georgian encyclopedia

  • ამომრჩეველთა სია ანუ საარჩევნო რეგისტრაცია — იმისათვის, რომ მოქალაქემ მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში მისცეს ხმა არჩევნების დგეს იგი უნდა შეიტანონ საარჩევნო სიაში, ანუ მოქალაქემ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია. საქართველოს კანონმდებლობით ამომრჩეველი უნდა შეიტანონ სიაში მისი მუდმივი სახოვრებელი… …   Georgian encyclopedia

  • სამკურნალო საშუალების რეგისტრაცია — საქართველოში წარმოებული და საზღვარგარეთიდან შემოტანილი სამკურნალო საშუალების სახელმწიფო ექსპერტიზის პროცედურა, რომლის საფუძველზედაც გაიცემა საქართველოში მისი მიმოქცევის ნებართვა. Source: ირმა მანჯავიძე, ლევან ლაბაური, მარინე კვაჭაძე. ადამიანის… …   Georgian encyclopedia

  • კერძო არბიტრაჟი — • დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზა, როდესაც საქმეს განიხილავს არა საერთო სასამართლო, არამედ კონკრეტულად ამ დავისთვის მხარეთა შეთანხმებით დანიშნული არბიტრების შემადგენლობა. Source: სასამართლო ჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო. [თბ. : ALPE], 2002 •… …   Georgian encyclopedia

  • ოჯახი — • საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მიხედვით, ოჯახი ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია, რომელიც რეგისტრირებულია სახელმწიფო ორგანოში, რამდენადაც, სამართლებრივი თვალსაზრისით, მხოლოდ ასეთი რეგისტრაცია წარმოშობს მეუღლეთა შორის გარკვეულ… …   Georgian encyclopedia

  • ქორწინება — • ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა და ნებაყოფილობას. ეს კონსტიტუციური პრინციპი აღიარებს ოჯახს, როგორც საზოგადოების ძირითად უჯრედს, რომლის სიმტკიცეზე დამოკიდებულია არა მარტო ოჯახის წევრთა კეთილდღეობა, არამედ საზოგადოების წარმატებული… …   Georgian encyclopedia

  • კენჭისყრის პროცესი — საქართველოს პარლამენტის არჩევნები ფარული კენჭისყრით ტარდება. ა) არჩევნები ფარულია ამომრჩეველმა საარჩევნო ბიულეტენი უნდა შეავსოს სპეციალურად მოწყობილ ხმის მისაცემ კაბინაში, რომელსაც ფარული კაბინა ეწოდება. დაუშვებელია ვინმემ გააკონტროლოს… …   Georgian encyclopedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”